Thi công lắp đặt hệ thống scrubber nhà máy

1: Hệ thống điện 2: Hệ thống điện máy phát 3: Hệ thống cơ 4: Hệ thống xử

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện

1: Hệ thống cơ 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt 3: Hệ thống điều hòa 4: Hệ

Thi công lắp đặt điều hòa phòng điện nhà máy

1: Hệ thống điện 2: Hệ thống điện máy phát 3: Hệ thống cơ 4: Hệ thống điều

Dự án công trình thiết bị thực hành tự động hóa – điện công nghiệp trường cao đẳng 2

Xây dựng, thiết kế và thi công 1 hệ thống thiết bị thực hành bài thí nghiệm về Điện

Dự án công trình thực hành tự động hóa – điện công nghiệp trường cao đẳng

Dự án thiết bị thực hành tự động hóa – điện công nghiệp trường cao đẳng   Xây